Privacy Policy

De Party Service is gevestigd aan de Middelerf 8b, 3851 SP te Ermelo en staat ingeschreven onder KvK nummer 77212940.

Je privacy is voor ons van groot belang en respecteren deze ook. Wij verzamelen, verwerken en bewaren alleen persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat je gegevens veilig zijn en dat wij ze altijd netjes gebruik. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website departyservice.nl allemaal doen met de informatie die we over jou te weten kom.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze dienst(en) en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt hebt via bijvoorbeeld onze website, e-mail, telefoon, social media en/of de app.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens die je browser meestuurt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst(en) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected].

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uitvoer te kunnen geven aan de overeenkomst(en)
 • Om je te kunnen contacten (e-mail, telefoon, de app) indien dit nodig is voor onze dienstverlening
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • We analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • We verwerken ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingwet.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De Party Service bewaart persoonsgegevens die zijn verkregen doordat er een overeenkomst tot opdracht is afgesloten, gedurende de duur van de overeenkomst en/of gedurende de door de wet gestelde termijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de belastingwet. De Party Service bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken uitsluitend met derden die persoonsgegevens verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beveiliging van persoonsgegevens
De bescherming van jouw persoonsgegevens nemen we uiterst serieus. Er zijn passende maatregelen genomen, die periodiek worden gecontroleerd en geüpdatet, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Cookies
We maken (beperkt) gebruik van cookies op mijn website. Er zijn 4 soorten cookies. Wij maken er van maar 2 gebruik. De functionele cookies zijn puur voor de technische werking van de website en de statistiek cookies zijn er om gegevens te verzamelen om mijn website te optimaliseren. Deze statistiek cookies worden geanonimiseerd door Google Analytics.

Beveiliging
De beveiliging van jouw persoonsgegevens nemen we uiterst serieus en nemen ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Gegevens inzage, correctie of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. We ontvangen graag per e-mail verzoeken wanneer je jouw recht op inzage, correctie of vergetelheid wilt uitoefenen via [email protected]. Voor de beveiliging van jouw gegevens kunnen we je vragen om je te legitimeren. We behandelen je aanvraag spoedig, maar uiterlijk binnen vier weken.

Wijzigingen in Privacy Policy
Het is ons toegestaan om in de nabije toekomst deze Privacy Policy uit te breiden of te wijzigingen. We raden je daarom ook aan om deze pagina regelmatig te bekijken. We zullen zorgen voor een spoedige verwerking, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Laatst bijgewerkt op: 10 februari 2022