Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy.

Informatie op de website
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten.

De Party Service machtigt haar klanten om delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Party Service, niet toegestaan.

Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden zoals reviews en Q&A’s. De Party Service is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van De Party Service weer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van De Party Service. Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via [email protected]